Udržitelnost

Společně tvoříme budoucnost

Na první pohled znamenají velké akce velkou zátěž na životní prostředí, ať už kvůli odpadu, emisím, zásahům do přírodního prostředí nebo spotřebou elektrické energie a vody. Co kdybychom ale viděli ME v biatlonu jako příležitost?

Zde se dozvíte více informací o našich opatřeních v oblasti udržitelnosti při Mistrovství Evropy v biatlonu 2022. Podpořte nás v našem úmyslu – pro nás a pro budoucí generace.

CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Udržitelnost zahrnuje kromě ekologie, také sociální aspekty a ekonomiku. Všechny tyto tři oblasti by měly být zohledňovány i během ME v biatlonu

NAŠE CÍLE

  • Management životního prostředí
  • Zvýšení citlivosti účastníků široké veřejnosti k udržitelnosti
  • Participace a transparentnost
  • Vytvoření dlouhodobých struktur
  • Posílení místních hodnot
EKOLOGICKÝ ASPEKT

DOPRAVA

Abychom mohli zaručit všem zúčastněným dopravu, která bude šetrná k životnímu prostředí, vytvořili jsme koncept dopravy, který se zaměřuje na ekologickou přepravu diváků a sportovců.

Plán by měl zaručit vytvoření podmínek, které redukují osobní automobilovou dopravu na minimum. Kromě sehrané koordinace návštěvníků sázíme také na možnosti využití železniční a autobusové dopravy. Mimo jiné nabízí německé dráhy a Waldbahn speciální lístky, díky kterým se dostanete na místo pohodlně a výhodně z celého Bavorska. Divákům je po celou dobu k dispozici půjčovna elektromobilů včetně nabíjecí stanice. Spolupracujeme s místními poskytovateli těchto služeb, jako je např. firma E-Wald. Sofistikovaný systém park-and-ride včetně e-shuttle vás dopraví z bodu A do bodu B bezpečně a ekologicky. Kromě toho jsou diváci dopředu informováni o ekologické možnosti dopravy MHD.

Prosíme všechny zúčastněné, aby zvážili možnost ekologičtějších způsobů dopravy.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VÍCE JE MÉNĚ

Velké sportovní akce generují obrovské množství odpadu. Jejich likvidace pak znamená značné výdaje a zatežuje životní prostředí.

SNIŽOVÁNÍ VZNIKU ODPADU

Neustále se snažíme udržet veškeré odpadky v prostoru konání akce pod kontrolou. Vedle týmu „Zelených andělů“, který se denně stará o čistotu, by stejně tak měly fungovat i odpadkové koše podél chodníků, aby se co nejvíce zabránilo znečistění krajiny. Sesbíraný odpad je roztříděn a následně ekologicky zlikvidován.

UPŘEDNOSTNĚNÍ VRATNÉHO SYSTÉMU

V sektoru pro čestné hosty bude k dispozici výhradně znovupoužitelné nádobí. Jídlo v sekci pro diváky by se mělo převážně podávat v obalech z ekologických materiálů. Budeme omezovat používání plastů.

OMEZENÍ SPOTŘEBY PAPÍRU

Snažíme se o snížení množství letáků, dokumentů a propagačních materiálů na minimum, většinu informací pokud bude možné chceme zveřejňovat online-formou. Nejnutnější dokumenty budou tištěny na recyklovaném papíře.

KOMUNIKACE

Organizační výbor si dal za úkol, komunikovat s účastníky a hosty akce o svých záměrech v průřezové oblasti udržitelnosti jak digitální cestou tak i tradičními prostředky.

POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH WC

Oproti chemickým toaletám používaným na většině velkých akcí, budou na ME v biatlonu k dispozici sanitární kontejnery, které jsou výrazně šetrnější, neboť při jejich čistění se na odstranění zápachu a dezinfekci neaplikují chemické prostředky, nýbrž tuto funkci v odpadech toalet zajišťuje dešťová voda.

SOCIÁLNÍ ASPEKT

Občanská angažovanost – opravdový úkol pro společnost 

 Nesmíme zapomínat, že„ Udržitelnosti„ v našem regionu má i sociální rozměr. Už mnoho let se úspěšně pořádají v ARBERLANDU  zimní sportovní akce. Bez komunitní podpory dobrovolníků by toto dlouhodobě nebylo možné. Přes 200 pomocníků a pomocnic, kteří dohromady odpracovali přes 5000 hodin, stejně jako podpora místních klubů je i sportovní dění v našem regionu nejlepším příkladem úspěšné občanské angažovanosti. 

Ekonomický aspekt

Dlouhodobé využívání sportovních zařízení

Na ME v biatlonu 2022 by se nemělo jednat jen o dvoutýdenní sportovní událost. Dlouhodobé využívání sportovních zařízení po ME je investicí do budoucna. Všechny budovy by měly používat v následujících desetiletích různé cílové skupiny.

GENIálně regionální

Vyvážená a zdravá strava je základem vrcholových sportovních výkonů. Nejen sportovci, ale také diváci si chtějí závody vychutnat a cítit se fit. Jako zemědělská oblast je ARBERLAND domovem mnoha regionálních producentů. Místní produkty a služby jsou pro nás a zejména na ME 2022 velmi důležité.

Výhra na všechny strany: podpora místních pohostinství

Protože ME v biatlonu navštíví mnoho zahraničních hostů, dbáme na to, abychom pro sportovce a sportovkyně jakož i pro čestné hosty zajistili ubytování u místních poskytovatelů ubytování a služeb.